השיטה והמדע

AttenGo הינה תוכנה לאימון המוח בשיטה נוירוקוגניטיבית ייחודית. המטרה: לתקן ולשפר יכולות מוחיות הקשורות לקשב, ריכוז, זיכרון ותפקודים ניהוליים (EF).

השיטה הנוירו-קוגניטיבית עובדת בו-זמנית על המישור הקוגניטיבי והנוירולוגי לאיזון הפעילות המוחית. שיפורים יורגשו תוך שבועות בלבד ויתבטאו במישור הלימודי וההתנהגותי. מיועד: לילדים, סטודנטים ומבוגרים בעלי קשיים בקשב וריכוז וליקויי למידה. השינויים כוללים שיפורים ניכרים בתפקודים ניהוליים כגון זיכרון עבודה, הכוונת קשב, קשב מתמשך, קשב סלקטיבי, חלוקת קשב, עיבוד מידע, מהירות תגובה, דיוק בתגובה, זיכרון, עיבוד מידע שמיעתי, עיבוד מידע חזותי ועוד.

השיטה והמדע כולל מידע נוסף בנושאים הבאים: