חדווה: גם המורים הרגישו

במהלך אוגוסט 05 רכשנו את תוכנת SharperBrain [תוכנת AttenGo בגירסה קודמת – אטנגו] לבננו בן ה-15, תלמיד כיתה ט’, זאת לאחר שאובחן כבעל הפרעת קשב וריכוז.
הבעיה אצלו התבטאה בחוסר יכולת להתרכז לאורך זמן בלימודים ובמיוחד אם הייתה הסחת דעת הוא היה מתנתק מהריכוז. על מנת להתרכז בכיתה הוא היה חייב לפורר מחק. ציוניו היו נמוכים וזה הפריע לו מאוד. הוא לא היה מסוגל להכין שיעורים ברצף, ולא הצליח לכתוב במחברות.
במשך חודש אוגוסט הוא התאמן בתוכנה ועם תחילת הלימודים הוא הרגיש שיפור רב בריכוז וביכולת להקשיב, כמו כן הוא החל לכתוב במחברות! גם המורים הרגישו בהבדל. נכון להיום, הוא מסוגל להתרכז, להכין שיעורים ברצף ומבלי לצאת מהחדר – מה שלא היה קודם וכן ממשיך לכתוב במחברות.
תודה, חדווה ל. מהצפון