מכרמיאל: מאורגן ובטוח בעצמו

שלום,
בני (בן 14) השתמש בתוכנת SharperBrain [תוכנת AttenGo בגירסה קודמת – אטנגו] והיו שינויים מדהימים.
הוא ילד לקוי למידה עם בעיות קשב ADD. היה שיפור גדול ברמת הקשב שלו. הוא מדבר על כך שהוא מצליח יותר להתרכז במורה ופחות מוסח בכיתה. ישנו שיפור רב מבחינה לימודית. מבחינת הדימוי העצמי שלו – יותר מאורגן ובטוח בעצמו. התקבל לתוכנית מיוחדת של ילדי היי טק בין הרבה ילדים אחרים. הוא טוען שהתוכנה עוזרת לו לריכוז והוא מודע לכך.
ח.ע. – כרמיאל (פורסם בפורום תפוז)