מכתב ריק לסיפורי הצלחה (מכתבי תודה)

טקסט ומלל

בכבוד רב,