עדנה: אני שמחה שהשקעתי כי אני רואה תוצאות

25.11.15

רציתי לשתף אתכם בחוויה שהייתה לי תוך כדי עבודה עם נכדתי בשיטתכם.
עבדנו מיד שבוע בין 3 ל-4 פעמים במשך כ-40 דקות. הילדה התקדמה נפלא אפילו בגן הגננת הרגישה בשינוי הנפלא וביקשה שנמשיך ולא נפסיק את האימון.

ההתקדמות התבטאה בכך שנהייתה פחות אימפולסיבית והזיכרון שלה התחדד משמעותית. בתחילת האימון לא זכרה אפילו שני פריטים, היום מסוגלת לזכור כמעט 6 פריטים בלי להתבלבל. היא התקשתה לשיים את כל האותיות והיום איננה מתבלבלת! היה קשה לה בשליפה והיום גם זה השתפר משמעותית.

אני שמחה שהשקעתי כי אני רואה תוצאות!

בכבוד רב,
עדנה לוי, 054-8481229