רוני: מגיע לכם פרס נובל

לכל הנפשות באטנגו, ברצוני לומר באופן ספונטני וברצינות רבה כך: האנשים או השופטים שבוחרים ומחליטים מי יקבל את פרס הנובל היוקרתי, כנראה לא זקוקים ו/או לא נחשפו ל :attengo, אין ספק!! שאם כן, הצוות או האדם המוביל והמפתח היה זוכה לפרס נובל!!!
כן, כן ממש כך, וללא שמץ של הגזמה. attengo עוזר ומשפר אפילו מצב מנטלי!!
כתוצאה משיפור זיכרון מיקוד וריכוז מתגברים על סיבוכים ובלבולים אישיים. צריך וחובה לתקשר עם שר החינוך וסביבתו ולהפיץ אותו דרך בתי הספר ככלי עזר ממדרגה ראשונה, בצורה גורפת וזולה שתתאים לכולם. מאחר וכאן מטפלים בשורש הבעיה.
בכבוד רב,
רוני לוי, פתח תקוה 052-8153335